Enlightened Society Assembly / Асамблея Просвітленого Суспільства

Norcal_Shambhala/ESA_Graphic2_square.png
Centre: Lviv
Date: Friday 2 June 2017 Sunday 11 June 2017
Teachers : Acharya Barbara Märtens & Shastri Maksym Lan
Coordinators : Faradee Rudy & Yuriy Bilukha
Enlightened Society Assembly in UkraineАсамблея Просвітленого Суспільства — це зібрання воїнів Шамбали для споглядання, практики і виявлення принципів глибинного добра для створення хорошого людського суспільства. Учні поглиблять свої зобовʼязання і намір виявляти глибинне добро, беручи обітницю Просвітленого Суспільства. Ми будемо практикувати Шамбала Садхану, щоб утвердитися в довірі до глибинного добра самих себе, інших та суспільства. Також розглянемо, як застосовувати ці принципи для подальшої особистої і соціальної трансформації.

У 2017 році Асамблея Просвітленого Суспільства пройде в Україні. Програма є регіональною, а також відкрита для іноземних заявників, які говорять англійською, українською або польською мовами. Кількість місць обмежена. Процесом прийому заяв до цієї регіональної Асамблеї керуватиме Шастрі Максим Лан. Прийом заяв уже розпочався і припиниться за 4 тижні до початку програми.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до Олега Степанова, [email protected], +380503920996.

Передумови для участі в Асамблеї Просвітленого Суспільства подано нижче. Однак, якщо вам не вистачає деяких із цих курсів, будь ласка, зв'яжіться з Шастрі Максимом Ланом, щоб обговорити Ваше бажання відвідати Асамблею. Ми будемо розглядати винятки з цих передумов, особливо для тих, хто живе у віддалених районах.

Підготовка

Студенти, які подають заяву на участь в Асамблеї Просвітленого Суспільства, повинні виконати такі передумови (зверніть увагу, що це нові вимоги):

 • Шамбала-рівні з I по V
 • Серія програм у повсякденному житті: Медитація, достаток, радість, безстрашність і мудрість
 • Рігден-вікенд
 • Один віктун
 • Одна рекомендація від Вашого інструктора медитації, Ачарьї, Шастрі або Вашого директора центру
 • Членство в локальній групі / центрі Шамбали або членство в європейській Шамбалі для тих, хто не пов'язаний з місцевим центром.

Для отримання докладнішої інформації про членство зверніться до місцевого центру Шамбали або відвідайте http://www.shambhala.org/community/membership.php. Якщо Ви живете у віддаленому районі, де членство в центрі неможливе, Ви можете стати членом європейської Шамбали, сконтактувавшись з Maizza Waser в [email protected] 

 

Enlightened Society Assembly is a gathering of Shambhala warriors to contemplate, practice and manifest the principles of basic goodness in order to create a good human society. Students will deepen their commitment and intention to manifest basic goodness by taking the Enlightened Society Vow. We will practice the Shambhala Sadhana to support the journey of establishing trust and confidence in the basic goodness of oneself, others and society. We will contemplate how we can embody these principles to further personal and social transformation.

In 2017, Shambhala is pleased to offer a regional Enlightened Society Assembly in Ukraine. While this Assembly is geared toward the region in which it is held, it is also open to international applicants who speak english, ukrainian or polish. Space is limited. The application process for this regional ESA will be held locally by Shastri Maxim Lan. Applications open from now and will stop being accepted 4 weeks prior to this Enlightened Society Assembly, or when it is full.
For more information on logistics, housing, etc, please contact Oleg Stepanov, [email protected], +380503920996.

The prerequisites for Enlightened Society Assembly are listed below. However, if you are missing some of these courses, please do not be discouraged. If you have aspiration to attend, please contact Shastri Maxim Lan to discuss your wishes to go to the Assembly. We will consider exceptions to these pre-requisites, particularly for those who live in remote areas.

Preparation

Students applying to Enlightened Society Assembly should have completed the following before the program (please note that these are new requirements):

 • Shambhala Levels I through V
 • Everyday Life Series: Meditation, Contentment, Joy, Fearlessness and Wisdom
 • Rigden Weekend
 • One Weekthun
 • One recommendation from your Meditation Instructor, an Acharya, a Shastri, or your Centre Director
 • Membership in your local Shambhala meditation centre/group or membership in Shambhala for those not affiliated with a local centre.

For more information on membership, contact your local Shambhala centre or visit http://www.shambhala.org/community/membership.php. If you live in a remote area where centre membership is not possible, you can become a member of Shambhala Europe by contacting Maizza Waser at [email protected]