The Five Keys to Mindful Communication

Ivano-Frankivsk/mindful_communication.jpg
Centre: Ivano-Frankivsk
Date: Saturday 28 October 2017 (09:30 -18:00) Sunday 29 October 2017 (09:30 -18:00)
Teacher : Greg Heffron
Coordinators : Olga Zhegar & Nataliya Petreyko
Contact person : Olga Zhegar
Price: 480
The Five Keys to Mindful Communication / П'ять ключів до усвідомленого спілкування

The Five Keys to Mindful Communication

 

The Five Keys to Mindful Communication are five tools to open up blocked communication and connect more skillfully with ourselves and others. Based on the book of the same name (by author and Buddhist teacher Susan Gillis Chapman), this weekend workshop will help participants exercise a unique mindfulness-based approach using short talks, dialogue exercises, and meditation practices which emphasize equally our bodies, our emotions and our minds. Participants will learn to identify natural openness within communication, and how to practice when communication breaks down—including when we feel a profound lack of confidence in ourselves and others, and when others seem very shut down.

 

Based on the principles of Contemplative Psychology, the Five Keys transform fear-based reactions into powerful opportunities for self discovery. Practicing these skills together brings resilience to our relationships and opens our capacity to accept ourselves and others as we are. This allows us to become more effective, more compassionate and more engaged.

 

Teacher:

 

Greg Heffron owns and manages Green Zone Institute (greenzonetalk.com). He was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by Susan Gillis Chapman, author of The Five Keys to Mindful Communication. He has been teaching Mindful Communication workshops since 2009, and has been a mindfulness meditation teacher in the Shambhala Buddhist tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique — included in nearly every workshop. In 2007, Greg co-taught with Smith to the fourth year students in the Dance Division at theJulliardSchool inNew York. Greg teaches primarily in North America andEurope. In 2003 Greg graduated with an MFA in Nonfiction Creative Writing from theUniversity of Iowa. He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations.

 

Ivano-Frankivsk, Danylo Halytskyi Law University, 35 Yevhena Konovaltsia Street, floor 3, №307.

Program price 480 UAH. Special price for students and retired persons 350 UAH.

Registration and additional information: +380 99 1154461, +380 98 2569002.
Email: [email protected]

************************************* 

П'ять ключів до усвідомленого спілкування

 

П'ять ключів до усвідомленого спілкування – це п'ять інструментів, що дозволяють розблокувати та зробити доступним спілкування, майстерно встановити узгоджений зв’язок з іншими та з собою. На основі однойменної книги С’юзен Джіліс Чепмен – сімейного психолога, консультанта, письменниці та вчителя буддизму – цей семінар допоможе учасникам застосувати унікальний підхід. Він базується на уважності, використовує бесіди, вправи діалогу, практики медитації, які однаково залучають наше тіло, емоції та розум. Учасники навчаться виявляти природну відкритість у спілкуванні, а також взнають як практикувати, коли зв'язок порушується, в тому числі, коли ми відчуваємо глибоку недовіру до себе та інших, а інші здаються надто закритими.

 

Ґрунтуючись на принципах контемплятивної психології, п'ять ключів трансформують реакції страху в потужні можливості для саморозкриття. Одночасна практика цих навичок надає гнучкості та стійкості нашим відносинам, вона відкриває нашу здатність приймати себе та інших такими, якими ми є. Це дозволяє нам стати більш ефективними, співчутливими та включеними в життя.

 

Вчитель:

 

Ґреґ Хеффрон – засновник та керівник Інституту Зеленої Зони (Green Zone Institute: greenzonetalk.com). Він був першим сертифікованим викладачем усвідомленого спілкування, уповноваженим С’юзен Джіліс Чапмен, авторкою методу п'яти ключів. Він проводить ці семінари з 2009 року. Також з 2005 року він є вчителем медитації уважності в традиції буддизму Шамбали. У 2005 році він навчався в провідного вчителя Усвідомлення Простору Мудри – Крейга Сміта, та був авторизований навчати цій унікальній медитативній техніці розуму-тіла. Ґреґ Хеффрон викладає насамперед у Північній Америці та Європі. У 2003 році він закінчив університет штату Айова (Магістр з документальної літератури). Він є коучем, тренером, викладає семінари й консультує представників організацій та власників бізнесу.

 

Івано-Франківськ, Університет права імені Данила Галицького, вул. Євгена Коновальця 35, поверх 3, №307.

Вартість участі в семінарі 480 грн. Вартість для судентів та пенсіонерів 350 грн.

Реєстрація та додаткова інформація: +380 99 1154461, +380 98 2569002.
Email: [email protected]