Cинхронізація тіла та розуму / Synchronizing Body and Mind

QiGong/Dragon1.gif
Date:
Friday 15 November 2019 (19:00 -21:00)
Saturday 16 November 2019 (09:00 -17:00)
Sunday 17 November 2019 (09:00 -17:00)
Location:
Ivano-Frankivsk Shambhala Meditation Group
Teacher : Acharya Samten Kobelt
Coordinator : Valeriy Dorozhkin
Contact person : Valeriy Dorozhkin
Price : 450
"Коли розум і тіло синхронізовані, завдяки твоїй добрій поставі дихання стається природньо... Ти сидиш просто, як воїн, і з цього постає почуття власної гідності ». Чоґ’ям Трунґпа Рінпоче (Chögyam Trungpa Rinpoche) Шамбала, священний шлях воїна

Знайомі ми з руховими практиками та медитацією або вперше про них чуємо, все одно, як люди ми маємо справу з питаннями тіла та розуму. Коли вони знаходяться в гармонії, ми досвідчуємо здоров'я та благополуччя. Коли ж вони рухаються з різною швидкістю або в різних напрямках, ми втрачаємо крок або цілі шматки свого життя.

Спираючись на мудрість буддійської, даоської та західної традицій, ми дослідимо взаємозв’язок між тілом і розумом у медитації, рухових практиках та повсякденній діяльності.

Бесіди, презентації, вправи та практичні дослідження висвітлять деякі ключові принципи розкриття природної гармонії між розумом і тілом, щоб ми могли бути корисними для нашого світу.

Викладає Ачар'я Самтен А. Кобельт

Навчається в традиції Шамбали, є практиком медитації та споглядального танцю з 1984 року. Викладає цигун у даоській лінії Еви Вонґ.

Програма відкрита для всіх бажаючих

Реєстрація тут https://shambhala.org.ua/calendar-details/?id=416865

___________________________________________

Whether we are old or new to movement practices or meditation, just as humans we deal with the issue of body and mind. When they are in harmony, we experience well-being and health. When they go in different speeds or directions, we miss a step or whole chunks of our lives. 

Drawing on the wisdom of Buddhist, Daoist and Western tradition, we will explore the interrelationship between body and mind in sitting meditation, movement practices and everyday activities. Presentations, exercises and practical explorations highlight some key principles of practicing in a way that brings out the natural harmony between mind and body so we can be of benefit to our world.

Acharya Samten A. Kobelt has been a student of Shambhala, meditation and Contemplative Dance since 1984. He also teaches Qigong in the Daoist Lineage of Eva Wong.